แหล่งตัดหินโบราณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: แหล่งตัดหินโบราณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1613416455104102402


แหล่งตัดหินโบราณนั้นเป็นการแสดงถึงของนำทรัพยากรหินมาใช้ประโยชน์ของผู้คนในสมัยอดีต โดยการนำหินที่ได้จากแหล่งตัดหินนั้นไปใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งในการพิจารณาหาแหล่งตัดหินนั้น มักจะพบว่าหินที่พบจะเป็นหินตะกอน เนื่องจากหินตะกอนนั้นมีความแข็งที่ต่ำกว่าหินอัคนีหรือหินแปร ซึ่งง่ายต่อการขุดหรือตัดมากกว่า นอกจากนี้แหล่งตัดหินโบราณ อำเภอสีคิ้วนี้ยังมีการแสดงลักษณะทางโครงสร้างทางธรณีที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งตัดหิน นั้นคือการมีรอยแตกของหินชั้นที่ช่วยให้สามารถตัดหินออกมาเป็นชิ้นได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีการแสดงลักษณะของ “กุมภลักษณ์” (pothole) ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นแม่น้ำมาก่อน


รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 1 (ซีนที่ 1): แหล่งตัดหินโบราณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

แหล่งตัดหินโบราณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา -จุดศึกษาที่ 1

รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 2 (ซีนที่ 2): แหล่งตัดหินโบราณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

แหล่งตัดหินโบราณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา -จุดศึกษาที่ 2

Comments are closed.