วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1618505039444180993


ThaiPBS360VR Unseen in Thailand l Ep.3 วนอุทยานแพะเมืองผี จ.แพร่

คำอธิบาย
วนอุทยานแพะเมืองผีมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่น สภาพสูง ๆ ต่ำ ๆ ไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 180-210 เมตร จะมีเสาดินรูปร่างประหลาดเกิดจากกระบวนการกระทำของน้ำไหลและชะชั้นดินที่มีความแข็งไม่เท่ากัน ลักษณะการเกิดของเสาดินเกิดจากหินที่มีสภาพกึ่งแข็งตัว (semi-consolidated) ประกอบด้วยชั้นดินทรายแป้ง และชั้นหินทราย สลับกันเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีความต้านทานต่อการผุพังไม่เท่ากัน เมื่อถูกน้ำฝนชะซึมสู่ชั้นหินที่มีความต้านทานต่อการผุพังน้อยกว่า ก็จะถูกกร่อนโดยง่ายเหลือชั้นที่มีความต้านทานต่อการผุพังมากกว่า ทำหน้าที่เสมือนแผ่นเกราะวางอยู่ข้างบน ทำให้น้ำไม่สามารถชะกร่อนต่อไปได้ง่าย ส่วนที่เหลือให้เห็นอยู่โดยการเกิดลักษณะที่มีรูปร่างเป็นหย่อมแตกต่างกัน


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: วนอุทยานแพะเมืองผี -จุดศึกษาที่ 1
วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

วนอุทยานแพะเมืองผี -จุดศึกษาที่ 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: วนอุทยานแพะเมืองผี -จุดศึกษาที่ 2
วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

วนอุทยานแพะเมืองผี -จุดศึกษาที่ 2 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

Comments are closed.