หินแปลกปลอม (รอยเท้ามหัศจรรย์) จ.พังงา

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด


ชื่อทัวร์: หินแปลกปลอม (รอยเท้ามหัศจรรย์) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1611216535378984962


คำอธิบายจุดศึกษา
ลักษณะของหินแปลกปลอม (xenolith) ที่มีเศษหิน (สีเข้ม) แทรกปนอยู่ในเนื้อหินแกรนิต (สีจาง) เป็นวัสดุที่เชื่อว่ามีการกำเนิดมาจากส่วนลึกใต้เปลือกโลก โดยมีรูปร่างที่คล้ายกับรอยเท้ามนุษย์ที่เกิดจากเศษของหินจากบริเวณข้างเคียงได้ตกไปในหินหนืด แต่ไม่ถูกหลอมเหลวหรือหลอมแต่ยังไม่หมด ยังพบเป็นลักษณะของหินเดิมหรืออาจถูกเปลี่ยนลักษณะไป แต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะสามารถบ่งบอกได้ว่าไม่ได้มาจากหินหนืดในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบริเวณรอยเท้ามหัศจรรย์นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก บริเวณชายหาดเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: หินแปลกปลอม (รอยเท้ามหัศจรรย์)
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

รูปหินแปลกปลอม (รอยเท้ามหัศจรรย์) บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา