เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

,

ชื่อทัวร์ : เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618512108629000193


เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1-3 กำลังผลิต เครื่องละ 120,000 กิโลวัตต์ เครื่องที่ 4-5 เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสูบกลับ กำลังผลิตเครื่องละ 180,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 720,000 กิโลวัตต์

เขื่อนศรีนครินทร์ ก่อกำเนิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ละปีจะมีนักทัศนาจรหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมอย่างมากมาย ตลอดจนเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเขื่อนแห่งนี้จึงเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยทั้งชาติที่จะคงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์ไปชั่วกาลนาน (ข้อมูล: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)


รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 1 (ซีนที่ 1): โรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

โรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ – จุดศึกษาที่ 1 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ของเขื่อนศรีนครินทร์

รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 2 (ซีนที่ 2): พื้นที่บริเวณสันเขื่อน
ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

รูปถ่าย 360 องศาบริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์ – จุดศีกษาที่ 2 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Comments are closed.