หินมิกมาไทต์ (Migmatite) อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: หินมิกมาไทต์ (migmatite) อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก
(จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1613424997559173122


คำอธิบายจุดศึกษา
หินเนื้อผสม (migmatite) คือหินที่ได้รับความร้อนสูงจนหินบางส่วนละลาย เมื่อแข็งตัวจึงเป็นหินอัคนี แต่ส่วนที่ไม่หลอมเหลวยังคงเป็นหินแปรอยู่ หินลักษณะเช่นนี้พบได้ยากโดยทั่วไป จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางธรณีวิทยา


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: หินเนื้อผสม (Migmatite)
อุทยานแห่งชาติลานสาง อ.เมืองตาก จ.ตาก

หินเนื้อผสม (Migmatite) อุทยานแห่งชาติลานสาง อ.เมืองตาก จ.ตาก