ละลุ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: ละลุ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1618504401008197633


คำอธิบาย
ละลุในอดีตเกิดจากแอ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา น้ำฝนที่ตกลงมาก่อให้เกิดเป็นทางน้ำและลำธารขึ้นในบริเวณนี้ สายน้ำได้กัดเซาะชั้นหินจากเทือกเขาให้ผุพัง และพัดพาเอาตะกอนดังกล่าวเข้ามาสะสมตัวในแอ่งซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำระหว่างเทือกเขา ตะกอนที่สะสมตัวมีลักษณะเป็นชั้นตะกอนเม็ดหยาบสลับกับเม็ดละเอียด จนเป็นขนาดทรายแป้งในชั้นบน ต่อมาระดับน้ำบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดเม็ดศิลาแลงและลูกรังปะปนอยู่ในชั้นตะกอนชั้นบน รอยแตกในชั้นหินเป็นสาเหตุทำให้ชั้นตะกอนแตกออกเป็นแนวยาวทำให้น้ำซึมผ่านได้ง่าย ในที่สุดชั้นตะกอนจะถูกกัดเซาะให้เป็นทางน้ำไหล เช่นเดียวกับการเกิดลักษณะทางธรณีวิทยาที่แพะเมืองผี จ.แพร่


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: ละลุ จ.สระแก้ว -จุดศึกษาที่ 1
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ละลุ จ.สระแก้ว -จุดศึกษาที่ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: ละลุ จ.สระแก้ว -จุดศึกษาที่ 2
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ละลุ จ.สระแก้ว -จุดศึกษาที่ 2 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว