เรื่อง จุลชีวินดึกดำบรรพ์ (Microfossil)

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ ฟอสซิล

ชื่อทัวร์: จุลชีวินดึกดำบรรพ์ (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618495537672093697


คำอธิบาย
จุลชีวินดึกดำบรรพ์ (microfossil) โดยปกติมักพบได้ในหินตะกอนหรือหินชั้น เนื่องจากในกระบวนการสะสมตัวของหินตะกอนั้นไม่ได้รับความดันและความร้อนที่มากจนทำลายเศษซากของสิ่งมีชีวิต ในการศึกษาจุลชีวินดึกดำบรรพ์นั้นต้องทำการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเท่านั้น เนื่องจากขนาดของซากดึกดำบรรพ์นั้นมีขนาดเล็กมาก และในกรณีที่ซากดึกดำบรรพ์มีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งมีกำลังขยายมากกว่ากล้องจุลทรรศน์ทั่วไป เราจะเรียกซากดึกดำบรรพ์นั้นว่า Nanofossil


อินโฟกราฟิกในซีนที่ 1: จุลชีวินดึกดำบรรพ์ (Microfossil)

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายการศึกษาจุลชีวินดึกดำบรรพ์ (Microfossil)

Comments are closed.