ผาสุดแผ่นดิน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: ผาสุดแผ่นดิน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1613410336826720258


คำอธิบายจุดศึกษา
จุดชมวิวผาสุดแผ่นดินนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 105 ของประเทศไทย และได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาพังเหย ซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความสูง 846 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเกิดจากการยกตัวของพื้นที่เป็นที่ราบสูงภาคอีสาน จึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน

สภาพพื้นที่ป่าหินงานนั้นจัดเป็นหินทราย ในหมวดหินชุดพระวิหาร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน วางตัวต่อเนื่องอยู่บนหมวดหินภูกระดึง มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกด้วยมุมเอียงเทประมาณ 10 องศา ประกอบด้วยชั้นหินทรายเนื้อควอรตซ์ หินทราย และหินทรายปนกรวด สลับกับหินทรายแป้ง (กรมทรัพยากรธรณี)

พื้นที่บริเวณนี้แสดงลักษณะของชั้นหินเฉียงระดับ (Cross-Bedding) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการสะสมตัวของหินตะกอนเนื้อเม็ด ที่มีการวางตัวของชั้นหินทำมุมเอียงเทียบกับแนวชั้นหินจริง (bedding) ซึ่งอาจแสดงถึงทิศทางการสะสมตัวโบราณ (paleocurrent) โดยโครงสร้างชั้นหินเฉียงระดับนี้สามารถเกิดได้จากตัวกลางทั้งจากน้ำและลม โดยที่มุมการเอียงเทของชั้นหินเฉียงระดับโดยลมจะมากกว่ามุมการเอียงเทที่เกิดจากน้ำ


รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 1 (ซีนที่ 1): จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน – จุดศึกษาที่ 1
เขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน -จุดศึกษาที่ 1 เขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 2 (ซีนที่ 2): จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน – จุดศึกษาที่ 2
เขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน -จุดศึกษาที่ 2 เขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ