วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก
(จำนวน 1 ซีน)


ไม้กลายเป็นหิน (Petrified wood) มีความหมายตามพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 ว่า “เนื้อไม้ที่กลายสภาพเป็นหิน เนื่องจากสารละลายซิลิกาเข้าไปแทนที่เนื้อไม้อย่างช้าๆ คือแทนที่โมเลกุลต่อโมเลกุล จนกระทั่งแทนท่ี่ทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้าง ปรกติซิลิกาในเนื้อไม้นี้อยู่ในรูปของโอพอลหรือคาลซิโดนี”
หากแปลตามคำนิยามข้างต้น แสดงว่าต้องมี“ไม้” เป็นวัตถุตั้งต้น ภายหลังจึงมีสารเคมีชนิดหนึ่งเรียกว่า “ซิลิกา” เข้ามาทำปฎิกิริยากับเนื้อไม้โดยที่ไม้ยังคงรูปลักษณ์เดิมอยู่ และสารเคมีนั้นเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้ในรูปของแร่“โอพอล หรือ คาลซิโอนี” (กรมทรัพยากรธรณี)


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน (หลุมที่ 1)
วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน หมู่ที่ 7 ต.ตากออก อ. ตาก จ.ตาก

วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน (หลุมที่ 1) ต.ตากออก อ. ตาก จ.ตาก

คำอธิบายจุดศึกษา
ท่อนซุงไม้ทองบึ้งกลายเป็นหินเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.8 เมตร ยาว 69.4 เมตร มีสภาพลำต้นค่อนข้างสมบูรณ์ (กรมทรัพยากรธรณี)

ป้ายแสดงข้อมูลไม้กลายเป็นหิน

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน (หลุมที่ 7)
วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน หมู่ที่ 7 ต.ตากออก อ. ตาก จ.ตาก

วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน (หลุมที่ 7) ต.ตากออก อ. ตาก จ.ตาก

คำอธิบายจุดศึกษา
ท่อนซุงไม้ทองบึ้งกลายเป็นหิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 38.7 เมตร มีสภาพลำต้นค่อนข้างสมบูรณ์ (กรมทรัพยากรธรณี)

ชั้นกรวดที่พบไม้กลายเป็นหิน

Comments (105)

Comments are closed.