เขาหน่อ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

,

ชื่อทัวร์: ภูมิประเทศแบบคาสต์ เขาหน่อ จ.นครสวรรค์ (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1613421771405393922


คำอธิบาย
ภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) หมายถึง สภาพภูมิประเทศหรือสัณฐานวิทยาที่เกิดจากการละลายตัวของหินปูน มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อย ซึ่งเกิดขึ้นทั้งบนผิวโลกและใต้พื้นโลก โดยภูมิประเทศแบบคาสต์นั้นเกิดจากกระบวนการเคมีของน้ำฝนหรือน้ำใต้ดิน (ซึ่งมีสมบัติเป็นกรดอ่อน ๆ) ซึมไหลไปตามรอยแตกและระนาบการวางตัวของหินปูน เข้าทำปฏิกิริยากับหินต้นกำเนิดซึ่งเป็นหินปูนที่มีแร่แคลไซต์หรือแร่โดโลไมต์เป็นองค์ประกอบหลัก และจัดเป็นการผุพังทางเคมีชนิดหนึ่ง ภูมิประเทศแบบคาสต์นั้นเมื่อพิจารณาในแผนที่ภูมิประเทศจะพบว่าบริเวณที่เป็นแนวเขานั้นจะมีเส้นความชันที่ชิดกันมากกว่าปกติ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความชันสูง


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: ภูมิประเทศแบบคาสต์ เขาหน่อ จ.นครสวรรค์

รูปถ่าย 360 องศา แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ บริเวณเขาหน่อ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ภูมิประเทศแบบคาสต์ บริเวณเขาหน่อ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์


Comments are closed.