รูปถ่าย 360 องศา วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก (จำนวน 2 ซีน)