ชั้นหินปูน ศิลาสากลพัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

,

ชื่อทัวร์: ชั้นหินปูน ศิลาสากลพัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(จำนวน 4 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618505853713776641


คำอธิบาย
หินปูน (limestone) เป็นหินตะกอนคาร์บอเนตชนิดหินตะกอนเนื้อผสาน (non-clastic sedimentary rock) เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนต ในท้องทะเล ทั้งจากสารอนินทรีย์ และซากสิ่งมีชีวิต เช่น ปะการัง และกระดองของสัตว์ทะเล ซึ่งถับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผลึกใหม่เป็นแร่แคลไซต์จึงทำปฏิกิริยากับกรด โดยที่บางครั้งหินปูนสามารถแสดงลักษณะชั้น (bed) และโครงสร้างทางธรณีวิทยาอื่น ๆ เช่น รอยแตก (fracture) หรืออาจพบพนังแทรกชั้น (sill) ร่วมอยู่ด้วย ดังที่แสดงในภาพ หินปูนสามารถใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้โดยใช้ทำเป็นปูนซิเมนต์ และใช้ในการก่อสร้าง


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: จุดศึกษาที่ 1 (scene 1)
(หน้าเหมืองศิลาสากลพัฒนาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดศึกษาที่ 1 (scene 1)
(หน้าเหมืองศิลาสากลพัฒนาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: จุดศึกษาที่ 2 (scene 2)
(หน้าเหมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเหมืองศิลาสากลพัฒนา) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาา

จุดศึกษาที่ 2 (scene 2)
(หน้าเหมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเหมืองศิลาสากลพัฒนา) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาา

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 3: จุดศึกษาที่ 3 (scene 3)
(บริเวณหน้าผาหน้าเหมืองศิลาสากลพัฒนา) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดศึกษาที่ 3 (scene 3)
(บริเวณหน้าผาหน้าเหมืองศิลาสากลพัฒนา) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 4: จุดศึกษาที่ 4 (scene 4)
(หน้าเหมืองศิลาสากลพัฒนา) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จุดศึกษาที่ 4 (scene 4)
(หน้าเหมืองศิลาสากลพัฒนา) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ขอขอบคุณสถานที่ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด