รูปถ่าย 360 องศา หินมิกมาไทต์ (Migmatite) อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก (จำนวน 1 ซีน)