หินไนส์ (Gneiss)

,

ชื่อทัวร์: หินไนส์ (Gneiss)
(จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1621448691061620739


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: หินไนส์ (Gneiss) – จุดศึกษาที่ 1
วนอทุยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

หินไนส์ (Gneiss) – จุดศึกษาที่ 1 วนอทุยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

คำอธิบายจุดศึกษา
หินไนส์ (gneiss) คือ หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการแปรสภาพแบบ “high-grade regional metamorphism” อาจแปรสภาพมาได้จากทั้งหินตะกอนและหินอัคนี มีริ้วลายซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของเม็ดแร่สีเข้มและสีอ่อนภายในหิน โดยขนาดของเม็ดแร่นั้นมีขนาดตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ แต่มักจะไม่พบแร่กลีบหินหรือไมกา (mica) และแร่แผ่นชนิดอื่น ๆ หินไนส์ที่มีมักถูกเรียกชื่อแยกย่อยตามลักษณะทางองค์ประกอบ เช่น แกรนิต-ไนส์ คือหินไนส์ที่มีองค์ประกอบคล้ายหินแกรนิต ไดโอไรต์-ไนส์ คือหินไนส์ที่มีองค์ประกอบคล้ายกับหินไดโอไรต์ หรือการ์เนต-ไนส์ คือหินไนส์ที่มีการ์เนต (โกเมน) เป็นแร่องค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็นต้น


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: หินไนส์ (Gneiss) – จุดศึกษาที่ 2
อุทยานแห่งชาติลานสาง อ.เมืองตาก จ.ตาก

หินไนส์ (Gneiss) – จุดศึกษาที่ 2 อุทยานแห่งชาติลานสาง อ.เมืองตาก จ.ตาก

คำอธิบายจุดศึกษา
หินไนส์ (gneiss) คือ หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการแปรสภาพแบบ “high-grade regional metamorphism” อาจแปรสภาพมาได้จากทั้งหินตะกอนและหินอัคนี มีริ้วลายซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของเม็ดแร่สีเข้มและสีอ่อนภายในหิน โดยขนาดของเม็ดแร่นั้นมีขนาดตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ แต่มักจะไม่พบแร่กลีบหินหรือไมกา (mica) และแร่แผ่นชนิดอื่น ๆ หินไนส์ที่มีมักถูกเรียกชื่อแยกย่อยตามลักษณะทางองค์ประกอบ เช่น แกรนิต-ไนส์ คือหินไนส์ที่มีองค์ประกอบคล้ายหินแกรนิต ไดโอไรต์-ไนส์ คือหินไนส์ที่มีองค์ประกอบคล้ายกับหินไดโอไรต์ หรือการ์เนต-ไนส์ คือหินไนส์ที่มีการ์เนต (โกเมน) เป็นแร่องค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็นต้น

Comments are closed.