เหมืองโดโลไมต์ จ.กาญจนบุรี

,

ชื่อทัวร์: เหมืองโดโลไมต์ จ.กาญจนบุรี
(จำนวน 3 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618508691487588353


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: เหมืองโดโลไมต์ – จุดศึกษาที่ 1
ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

เหมืองโดโลไมต์ – จุดศึกษาที่ 1 ต.วังด้ง อ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

คำอธิบายจุดศึกษา
แหล่งแร่โดโลไมต์ พบในหินโดโลไมต์ (dolomite) หรือโดโลสโตน (dolostone) ซึ่งเป็นหินปูนที่ประกอบด้วยแร่โดโลไมต์มากกว่าร้อยละ 90 หรือมีผลวิเคราะห์ทางเคมีของค่า MgO มากกว่าร้อยละ 18 แหล่งโดโลไมต์ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหินโดโลไมต์ที่มีชั้นหนา สีขาวนวลหรือสีขาวเหลืองจนถึงสีเทาเข้มที่มีชั้นหนาปานกลาง พบเป็นแนวหินขนาดใหญ่ที่ขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 203 ตั้งแต่ อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และบางส่วนของอำเภอศรีสวัสดิ์เกือบทั้งหมดมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: เหมืองโดโลไมต์ (การทำเหมืองใต้ดิน) – จุดศึกษาที่ 2
ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

เหมืองโดโลไมต์ (การทำเหมืองใต้ดิน) – จุดศึกษาที่ 2 ต.วังด้ง อ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

คำอธิบายจุดศึกษา
โดโลไมต์ (dolomite) เป็นแร่ที่เกิดจากการตกผนึกโดยตรงจากน้ำทะเลที่มีความเค็มจัด และมี Mg สูง หรือเกิดจากการแทนที่ของธาตุแมกนีเซียมในแร่แคลไซต์มีองค์ประกอบทางเคมีเป็น Ca,Mg(CO3)2 ผลึกแร่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นเม็ดหยาบหรือเป็นเม็ดเล็กเกาะกันแน่น ความแข็งของแร่มากกว่าแร่แคลไซต์ รวมทั้งมีความถ่วงจำเพาะสูงกว่า จากภาพบรรยากาศภายในเหมือง จะเห็นว่าโดโลไมต์นั้นมีสีขาวนวลหรือสีขาวเหลืองจนถึงสีเทาเข้ม และแสดงแนวการวางตัวของชั้นหิน


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 3: โรงโม่หิน – จุดศึกษาที่ 3
ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

โรงโม่หิน – จุดศึกษาที่ 3 ต.วังด้ง อ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

คำอธิบายจุดศึกษา
โรงโม่หิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำการแปรรูปหินให้ได้ขนาดต่าง ๆ โดยจะแปรรูปให้เล็กลงตามขนาดของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการก่อสร้างหรือในรูปแบบงานอื่น ๆ โรงโม่หินเหล่านี้ได้หินจากการระเบิดภูเขาแล้วนำมาแปรรูปโดยนำไปร่อนบนตะแกรงและส่งผ่านสายพานเพื่อคัดขนาดต่าง ๆ ซึ่งการที่มีโรงโม่หินเกิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ดี เราสามารถซื้อหินแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน ในเรื่องเสียง มลพิษฝุ่นและความปลอดภัย หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ได้มาตรฐาน


ขอขอบคุณสถานที่ บริษัท พี. แอนด์ เอส. โดโล-ไลม์ จำกัด