หินชีสต์ (Schist) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

,


ชื่อทัวร์: หินชีสต์ (Schist) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618511138478096385


คำอธิบาย
หินชีสต์ (schist) คือ หินแปรที่มีริ้วขนาน มีการแปรสภาพมากกว่าหินชนวน (slate) หรือหินกาบ มีเม็ดแร่ขนาดปานกลางถึงหยาบ เกิดขึ้นภายใต้ความดันมากกว่าหินชนวน ประกอบด้วยแร่ไมกา (mica) (ที่เห็นวาว ๆ) เป็นหลัก บางครั้งก็มี คลอไรต์ ทัลก์ แกรไฟต์ ฮีมาไทต์ เป็นต้น ที่เรียงตัวเกือบขนานกัน เรียกว่า แนวแตกแบบหินชีสต์ (schistosity)

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: หินชีสต์ (Schist) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

หินชีสต์ (Schist) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ลักษณะศิลาวรรณา และโครงสร้างการคดโค้งของหินชีสต์