รูปถ่าย 360 องศา เหมืองโดโลไมต์ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (จำนวน 3 ซีน)