รูปถ่าย 360 องศา แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ บริเวณเขาหน่อ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (จำนวน 1 ซีน)