รูปถ่าย 360 องศา หิน diamigtite หรือ dropstone แหลมไผ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (จำนวน 1 ซีน)