หิน diamigtite หรือ dropstone จ.ภูเก็ต

,

ชื่อทัวร์: หิน diamigtite หรือ dropstone จ.ภูเก็ต
(จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1613401864668184578


คำอธิบาย
หินทิ้งธารน้ำแข็ง (dropstone) เป็นหินตะกอนที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของตะกอนที่สัมพันธ์กับธารน้ำแข็งหรือภูเขาน้ำแข็ง เมื่อภูเขาน้ำแข็งลอยอยู่บนทะเล และมีการละลายเกิดขึ้น เศษหินที่อยู่ในภูเขาน้ำแข็งจึงหล่นลงบนพื้นมหาสมุทรเกิดเป็นลักษณะหินทิ้งที่อยู่บนตะกอนขนาดละเอียด ทำให้เกิดลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น และเป็นหลักฐานว่าแผ่นดินในส่วนนั้นอาจเคลื่อนตัวมาจากบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมาก ๆ เช่น ขั้วโลกใต้ จนกระทั่งมาอยู่ตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร หรือประเทศไทยในปัจจุบัน


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: หิน diamigtite หรือ dropstone จ.ภูเก็ต
แหลมไม้ไผ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

หิน diamigtite หรือ dropstone แหลมไผ่ จ.ภูเก็ต