ความรู้เกี่ยวกับมาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว มาตราเมร์คัลลี (จำนวน 1 ซีน)