รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (Unconformity) อ.ปัว จ.น่าน

,

ชื่อทัวร์: รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (Unconformity) อ.ปัว จ.น่าน (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1613405584948723714


คำอธิบายจุดศึกษา
รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (unconformity) คือ พื้นผิวที่แสดงถึงการหยุดการสะสมตัวของชั้นหิน เกิดจากการที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เปลือกโลกมีการยกตัว เกิดกระบวนการกัดกร่อน (erosion) อาจพบพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อนหรือไม่พบก็ได้ จากนั้นก็มีการจมตัวและสะสมตัวของชั้นหินใหม่ที่ต่างอายุกัน อาจเป็นล้านปี สิบล้านปี หรือร้อยล้านปี โดยสามารถจำแนกรอยชั้นไม่ต่อเนื่องตามรูปลักษณะรูปร่างที่พบได้ ดังนี้
1) Nonconformity มีลักษณะไม่ต่อเนื่องระหว่างระนาบหินตะกอนและหินอัคนี
2) Angular unconformity มีลักษณะระนาบชั้นหินทำมุมกัน (ดังในภาพตัวอย่างนี้)
3) Disconformity มีลักษณะระนาบชั้นหินขนานกันระหว่างการกัดกร่อน
4) Paraconformity มีลักษณะระนาบชั้นหินขนานกัน


รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 1 (ซีนที่ 1): รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (Unconformity)
ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (Unconformity) ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

Comments are closed.