หินชนวน หรือหินกาบ (Slate)

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ หินแปร

ชื่อทัวร์ : หินชนวน หรือหินกาบ (จำนวน 3 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618510284979175425


หินชนวน หรือหินกาบ (slate) เป็นหินแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่หินดินดาน (shale) ถูกอิทธิพลของความร้อนและความความดันภายใต้ผิวดิน หรือจากการมีมวลหินอัคนีแทรกซอนเข้ามาสัมผัสด้วย ทำให้องค์ประกอบในหินดินดานเดิมเกิดการตกผลึกใหม่ มีการเรียงตัวของเม็ดแร่ใหม่เนื่องจากแรงบีบอัด โดยทั่วไปมักมีเนื้อแน่นและแกร่งกว่าหินดินดานเดิม ทั้งยังมีผิวหน้าเป็นมันวาวจากการเรียงตัวของแร่ประกอบหิน ทำให้เหมาะแก่การเป็นหินประดับในอาคาร บ้านเรือนต่างๆ (กรมทรัพยากรธรณี)


รูปถ่าย 360 องศา จุดศึกษาที่ 1 (ซีนที่ 1): หินชนวน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หินชนวน – จุดศึกษาที่ 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รูปถ่าย 360 องศา จุดศึกษาที่ 2 (ซีนที่ 2): หินชนวน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หินชนวน – จุดศึกษาที่ 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รูปถ่าย 360 องศา จุดศึกษาที่ 3 (ซีนที่ 3): หินชนวน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หินชนวน – จุดศึกษาที่ 3 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Comments are closed.