เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (Plates tectonics)


ชื่อทัวร์: การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (Plates Tectonics) (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618485002037624833


คำอธิบาย
ในช่วงศตวรรษที่ 19 นายอัลเฟรด เวเกเนอร์ (Alfred Wegener) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เสนอแนวคิดที่ว่าในอตีดเมื่อประมาณ 200 ล้านปีก่อน ผืนแผ่นดินของโลกนั้นเคยเชื่อมรวมกันเป็นแผ่นดินเดียวกันขนาดใหญ่ ที่มีชื่อว่า พันเจีย (Pangea) และมีมหาสมุทรพันทาลัสซา (Panthalassa) ล้อมรอบ จากนั้นจึงค่อยเกิดการแยกตัวกันของแผ่นเปลือกโลก จนปรากฏเป็นพื้นทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยแนวคิดนี้ถูกสนับสนุนด้วยหลักฐานของการพบซากดึกดำบรรพ์ ความคล้ายคลึงของกลุ่มหินและแนวเทือกเขา การเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งบรรพกาล เป็นต้น


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (Plates Tectonics)

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (Plates Tectonics)

Comments are closed.