รอยคดโค้ง (Fold) จ.สระบุรี

,

ชื่อทัวร์: รอยคดโค้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1618500300715327489


คำอธิบายจุดศึกษา
รอยคดโค้ง (fold) ของหินโผล่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดจากผลของแรงเค้น จนเกิดความเครียดในหินโดยแสดงออกในรูปของการคดโค้ง โก่งงอ หรือหักพับ รอยคดโค้งมีได้ทั้งขนาดเล็กแบบดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น (microscopic scale) ขนาดเท่ากับฝ่ามือ (mesoscale) หรือใหญ่ (macroscopic หรือ regional scale) จนปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพโทรสัมผัสได้ การเกิดชั้นหินคดโค้งจึงต้องเกิดในสภาวะที่หินมีลักษณะอ่อนนิ่ม สามารถเคลื่อนตัวไหลและยืด เหมือนการโค้งพับหนังสือ โครงสร้างของรอยคดโค้งแบ่งได้เป็น โครงสร้างประทุนคว่ำ (anticline) และโครงสร้างประทุนหงาย (syncline) โดยชั้นหินที่มาอายุมากกว่าอยู่ล่างชั้นหินที่มาอายุน้อยกว่า แต่ถ้ายังไม่สามารถลำดับอายุของชั้นหินได้ควรเรียกเพียง Antiform หรือ Synform

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: รอยคดโค้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

รอยคดโค้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
รอยคดโค้ง