เรื่อง การศึกษาแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์


ชื่อทัวร์: การศึกษาแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618539412541407233


คำอธิบาย
การศึกษาแผ่นหินบาง (thin section) ในกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงโพลาไรซ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จำเป็นในการนำมาศึกษาแร่ ด้วยคุณสมบัติทางแสงทำให้เราสามารถบอกได้ว่าแร่นั้นเป็นแร่กลุ่มอะไร ชื่อแร่ว่าอะไร เมื่อเราทราบว่ามีแร่ใดบ้างในแผ่นหินบางที่เราศึกษาแล้ว เราสามารถจะหาปริมาณของแร่แต่ละชนิดในแผ่นหินบ้าง แล้วคิดเป็นสัดส่วน จากนั้นก็จะทำให้สามารถจำแนกประเภทของหินที่ศึกษาได้


อินโฟกราฟิกในซีนที่ 1: การศึกษาแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายการการศึกษาแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์


Comments are closed.