ชั้นหินทรายสีแดง เขามัทรี จ.ชุมพร

,

ชื่อทัวร์: ชั้นหินทรายสีแดง เขามัทรี จ.ชุมพร
(จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1621069557110145027


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: ชั้นหินทรายสีแดง เขามัทรี จ.ชุมพร
เขามัทรี อ.เมือง จ.ชุมพร

ชั้นหินทรายสีแดง เขามัทรี จ.ชุมพร

คำอธิบายจุดศึกษา
ชั้นหินทรายสีแดงที่พบมีการวางตัวขนานกันเป็นชั้น ๆ ในแนวเฉียง เป็นหินตะกอนที่เกิดบนภาคพื้นทวีป ประกอบด์วย หินทรายอาร์โคส แทรกสลับด้วยหินทรายแป้งและหินโคลน หินทรายอาร์โคสมีสีแดง เนื้อละเอียดถึงปานกลาง เม็ดค่อนข้างกลมถึงกลม การคัดขนาดดีเชื่อม ประสานด้วยสารประกอบของเหล็ก


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม
อ.เมือง จ.ชุมพร

วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม อ.เมือง จ.ชุมพร

คำอธิบายจุดศึกษา
ชั้นหินทรายสีแดงที่พบมีการวางตัวขนานกันเป็นชั้น ๆ ในแนวเฉียง เป็นหินตะกอนที่เกิดบนภาคพื้นทวีป ประกอบด์วย หินทรายอาร์โคส แทรกสลับด้วยหินทรายแป้งและหินโคลน หินทรายอาร์โคสมีสีแดง เนื้อละเอียดถึงปานกลาง เม็ดค่อนข้างกลมถึงกลม การคัดขนาดดีเชื่อม ประสานด้วยสารประกอบของเหล็ก

ชั้นหินทรายสีแดง วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม อ.เมือง จ.ชุมพร

Comments are closed.