สุสานหินหรือป่าช้าหินปูน (Lapies)

,

ชื่อทัวร์: สุสานหินหรือป่าช้าหินปูน (Lapies)
(จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618506515700776961


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: Lapies -จุดศึกษาที่ 1
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สุสานหินหรือป่าช้าหินปูน (Lapies) -จุดศึกษาที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

คำอธิบายจุดศึกษา
เป็นหินปูนที่เกิดจากการละลายเนื่องจากน้ำบาดาล ทำให้เกิดเป็นลักษณะเป็นทุ่งหินปูนขนาดกว้างขวาง มีความกลมมนมากกว่าจะเกิดเป็นยอดปลายแหลม เช่น ในภูเขาหินปูนสูง หลังจากนั้นจึงอาจถูกกระบวนการกัดกร่อนหน้าดิน โผล่ขึ้นมา


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: Lapies -จุดศึกษาที่ 2
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.งาว จ.ลำปาง

สุสานหินหรือป่าช้าหินปูน (Lapies) -จุดศึกษาที่ 2 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.งาว จ.ลำปาง

คำอธิบายจุดศึกษา
เป็นหินปูนที่เกิดจากการละลายเนื่องจากน้ำบาดาล ทำให้เกิดเป็นลักษณะเป็นทุ่งหินปูนขนาดกว้างขวาง มีความกลมมนมากกว่าจะเกิดเป็นยอดปลายแหลม เช่น ในภูเขาหินปูนสูง หลังจากนั้นจึงอาจถูกกระบวนการกัดกร่อนหน้าดิน โผล่ขึ้นมา