รูปถ่าย 360 องศา รอยคดโค้ง (Fold) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (จำนวน 1 ซีน)