ความรู้เกี่ยวกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (จำนวน 1 ซีน)