ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนที่ภูมิประเทศ และการอ่านค่าตำแหน่งพิกัด (จำนวน 1 ซีน)