รูปถ่าย 360 องศา หินไนส์ (gneiss) วนอทุยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และ อุทยานแห่งชาติลานสาง อ.เมืองตาก จ.ตาก (จำนวน 2 ซีน)