รูปถ่าย 360 องศา ละลุ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (จำนวน 2 ซีน)