รูปถ่าย 360 องศา รอยคดโค้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (จำนวน 1 ซีน)