จุดศึกษารอยชั้นไม่ต่อเนื่อง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน (จำนวน 1 ซีน)