ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจัดลำดับชั้นหิน เพื่ออธิบายลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา (จำนวน 1 ซีน)