เรื่อง กฎการลำดับชั้นหิน (Principles of stratigraphy)

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ การลำดับชั้นหิน

ชื่อทัวร์: กฎการลำดับชั้นหิน (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618530567119175681


คำอธิบาย
นิโคลัส สตีโน (Nicolaus Steno) เสนอหลักการพื้นฐานในการจัดลำดับหน่วยของชั้นหินตามตำแหน่งของชั้นและลำดับอายุของชั้นหินซึ่งเรียกว่า “การลำดับชั้นหิน” เพื่อใช้อธิบายลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในอดีต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่
1. กฎชั้นแนวนอน (Law of original horizontality)
2. กฎการลำดับชั้น (Law of superposition)
3. กฎความสัมพันธ์การตัดผ่าน (Law of cross-cutting relationship)


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: กฎการลำดับชั้นหิน (Principles of Stratigraphy)

กฎการลำดับชั้นหิน (Principles of Stratigraphy)

กฎชั้นแนวนอน (Law of original horizontality)

ภาพจาก http://www.theamericanroadtripcompany.co.uk/roadtrips/grand-tour-america/
กฎการลำดับชั้น (Law of superposition)

ภาพจาก
https://arstechnica.com/science/2017/07/creationist-gets-permission-to-collect-rock-samples-in-grand-canyon/
กฎความสัมพันธ์การตัดผ่าน (Law of cross-cutting relationship)

ภาพจาก
 http://www.sci.ccny.cuny.edu/~mcesaire/earthhistory.html

Comments are closed.