ความรู้เกี่ยวกับการแปลความหมายทางธรณีวิทยาในภาคสนาม เพื่อการศึกษาการลำดับชั้นหิน ธรณีวิทยาโครงสร้าง และธรณีประวัติ (จำนวน 1 ซีน)