ความรู้เกี่ยวกับจุดร้อน หรือ Hotspot และแบบจำลองการเกิดเกาะภูเขาไฟจากจุดร้อน (จำนวน 1 ซีน)