เรื่อง จุดร้อน (Hotspot)

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ ภูเขาไฟ

ชื่อทัวร์: จุดร้อน หรือ Hotspot (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618531148567150593


คำอธิบาย
แก่นโลกชั้นนอกมีความร้อนไม่เท่ากัน ในบางจุดของแก่นโลกมีความร้อนสูง จึงทำให้เนื้อโลกชั้นล่างเหนือบริเวณนั้นหลอมละลาย และแทรกตัวลอยขึ้นมาตามช่องแมกมา (magma plume) จุดร้อน (hotspot) จะอยู่ ณ ตำแหน่งเดิมของแก่นโลก แต่เปลือกโลกจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านจุดร้อน แมกมาที่โผล่ขึ้นสู่พื้นผิวโลก จึงทำให้เกิดหมู่เกาะเรียงตัวกันเป็นแนว ดังเช่น หมู่เกาะฮาวาย โดยที่เกาะที่มีอายุมากจะอยู่ห่างจากจุดร้อน เกาะที่เกิดขึ้นมาใหม่จะอยู่บนจุดร้อนพอดี ทิศทางการเรียงตัวของหมู่เกาะจะขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี นอกจากนี้ลักษณะของลาวาที่เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟบนหมู่เกาะฮาวาย ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ อาอา และปาฮอยฮอย


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: จุดร้อน (Hotspot)

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบาย จุดร้อน (Hotspot)


Comments are closed.