เรื่อง การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618541329288003585


คำอธิบาย
การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน เป็นการสำรวจเพื่อตรวจสอบลักษณะ และโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน โดยการทำให้เกิดสัญญาณคลื่น แล้ววัดระยะเวลาที่คลื่นเดินทางจากจุดกำเนิดถึงตัวรับคลื่น (geophone หรือ hydrophone) ความเร็วคลื่นจะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของชั้นหินและชนิดของหินนั้น ชั้นหินที่มีความหนาแน่นต่ำ มีความพรุน และมีของเหลวแทรกอยู่ คลื่นเสียงจะเดินทางผ่านได้ช้ากว่า (ใช้เวลามากกว่า) การเดินทางในชั้นหินที่มีเนื้อแน่น นอกจากนี้รอยเลื่อนและการโค้งงอของชั้นหิน ทำให้เกิดการหักเหของคลื่น แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาของชั้นหิน และถูกนำไปแปลความหมายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป (ข้อมูล: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)


อินโฟกราฟิกในซีนที่ 1: การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายการแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน

Comments are closed.