ความรู้เกี่ยวกับสุสานหอยแหลมโพธิ์ ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ (จำนวน 3 ซีน)