ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย คลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ตามรอยสถานที่ประสบภัยในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (จำนวน 4 ซีน)