เรื่อง การจําแนกค่าความแข็งของแร่ในหน่วยโมลส์


ชื่อทัวร์: การจําแนกค่าความแข็งของแร่ในหน่วยโมลส์ (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1618494320313106433


คำอธิบาย
มาตราความแข็งแร่ของโมลส์ (Mohs scale of mineral hardness) เป็นมาตราความแข็งของแร่ตามที่นักวิทยาแร่ชาวเยอรมัน ชื่อ ฟรีดริช โมลส์ (Friedrich Mohs) กำหนดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1812 ประกอบด้วยแร่มาตรฐาน 10 ชนิด เรียงลำดับตั้งแต่แร่ที่ทนทานต่อการขูดขีดน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด ตามลำดับดังนี้ ทัลค์ ยิปซัม แคลไซต์ ฟลูออไรต์ อะพาไทต์ ออร์โทเคลส ควอตซ์ โทแพส คอรันดัม เพชร

ข้อมูลเพิ่มเติม


อินโฟกราฟิกในซีนที่ 1: การจําแนกค่าความแข็งของแร่ในหน่วยโมลส์

การจําแนกค่าความแข็งของแร่ในหน่วยโมลส์